Kultura

Kultura to słowo, które słyszymy bardzo często, ale co ono tak naprawdę oznacza? Definicja książkowa mówi nam, że kultura to wszystko to, co wytworzyli ludzie. Chodzi tu zarówno o rzeczy materialne, takie jak narzędzia, urządzenia czy niematerialne: język lub obyczaje. To całokształt dorobku materialnego i duchowego społeczeństwa, przez co kultura jest często utożsamiana z pojęciem cywilizacji. Na wielu aspektach kultury skupiają się różne dziedziny wiedzy, takie jak kulturoznawstwo, etnografia, antropologia kulturowa, filozofia, socjologia czy historia kultury. Kultura dzieli na się różnorodne kategorie, jak wymienione już rzeczy materialne i duchowe.

Wyróżniamy też kulturę społeczną, obejmująca normy zachowania w danej społeczności, kulturę polityczną czy fizyczną. Ta pierwsza to systemy wartości i zachowania polityków danych partii, a druga obejmuje systemy wartości związane z dbałością w własny rozwój fizyczny, czyli uprawianie sportu, zdrowy styl życia, rehabilitację ruchową, rekreację, turystykę.

 

Blog ona21.pl
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Wyszukaj

Copyright ©  www.projektykulturalne.pl