Kultura, Projekty, UE


Każde z państw Unii Europejskiej posiada całkowitą niezależność, jeśli chodzi o kształtowanie polityki wobec dziedzin związanych z kulturą, nie mniej jednak Unia chętnie wspiera wszelkie działania tego typu, na przykład poprzez atrakcyjne dofinansowania. Unia Europejska stworzyła możliwość częściowego lub całkowitego finansowania rozmaitych przedsięwzięć z zakresu chronienia dziedzictwa kulturowego i narodowego. Wiele instytucji poszukuje możliwości finansowania rozmaitych inicjatyw poza swoim budżetem, ...
2. Dofinansowanie z UE
(projekty/pl)
Wiele osób ma ciekawy plan na zorganizowanie jakiegoś przedsięwzięcia, ale nie bardzo wie, skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Odpowiedź jest dość prosta: może nam pomoc Unia Europejska. Dzięki temu można nawiązywać w pełni satysfakcjonującą współpracę również z firmami z zagranicy. Jakie są etapy sporządzania i składania wniosku? Najpierw należy sporządzić profesjonalny biznesplan. Niezbędne jest także wypełnienie wniosków i skompletowanie wszystkich załączników. Później trzeba złożyć te ...
Obecnie organizuje się wiele projektów kulturalnych. Sporo z nich finansuje Unia Europejska. Jest ona wspólnotą, która w rozmaity sposób pojmuje kulturę. Te różnice wynikają między innymi z różnych tradycji historycznych krajów członkowskich czy wypływają z odmiennych światopoglądów. Ideą Unii Europejskiej jest jednak budowanie jednolitej społeczności, ale napotyka na tej drodze liczne przeszkody, wypływające ze wspomnianych wyżej czynników. Niemniej jednak Unia wykazują dużą troskę o szeroko rozumianą ...
...
...


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Wyszukaj

Copyright ©  www.projektykulturalne.pl