Kultura, Projekty, UE


1. Kultura
(projekty/pl)
Kultura to słowo, które słyszymy bardzo często, ale co ono tak naprawdę oznacza? Definicja książkowa mówi nam, że kultura to wszystko to, co wytworzyli ludzie. Chodzi tu zarówno o rzeczy materialne, takie jak narzędzia, urządzenia czy niematerialne: język lub obyczaje. To całokształt dorobku materialnego i duchowego społeczeństwa, przez co kultura jest często utożsamiana z pojęciem cywilizacji. Na wielu aspektach kultury skupiają się różne dziedziny wiedzy, takie jak kulturoznawstwo, etnografia, ...
2. Rola kultury
(projekty/pl)
Kultura w życiu każdego z nas odgrywa inną rolę, ale nie da się zaprzeczyć faktowi, że jest naprawdę ważna. Dziś to pojęcie pojmowane jest zwłaszcza jako sztuka, czyli słowo pisane czy mówione, ale również jako muzyka, film czy plastyka. Kultura rozumiana w ten sposób jest sposobem na poznanie otaczającego nas świata. Rola kultury w życiu społecznym jest bardzo istotna. Odgrywa ona ważną rolę nie tylko na pojedynczej jednostki, ale i dla całego społeczeństwa. Ma ona zadanie do odegrania w kształtowaniu ...
3. Kulturoznawstwo
(projekty/pl)
... Jeśli chodzi o wykłady kierunkowe, to są tam takie przedmioty tak: podstawy wiedzy o kulturze, filozofia kultury, etyka, metodyka badań czy antropologia kulturowa. Bardzo ciekawymi zajęciami są: literaturoznawstwo, retoryka czy językoznawstwo. Młodzież może wybrać również ścieżkę specjalizacyjną, zgodną z ich zainteresowaniami. Specjalności są różne, w zależności o uczelni. A co z pracą? Możliwości jest wiele. Sporo absolwentów zajmuje się na przykład organizacją życia kulturalnego, imprez, festiwali ...
4. Ośrodki kulturalne
(projekty/pl)
Kultura jest ważnym elementem każdego społeczeństwa. Powstały nawet domy kultury, które mają na celu jej propagowanie, a także wiele innych. Dom kultury jest instytucją i ośrodkiem kulturalnym. Co się tam mieści? Najczęściej są to świetlice, biblioteki, czytelnie, sale do rytmiki, tańca, może mieścić się tam kino czy sala teatralna. W domach kultury jest także często miejsce na podejmowanie inicjatywy przez młodzież. Są tam różne kółka zainteresowań: kółko teatralne, taneczne, miłośników filmu czy ...
... takich inicjatyw. Możemy skorzystać z gotowego programu. Reguły przystąpienia są bardzo ścisłe, ale kto nie wierzy w sukces, nigdy go nie osiągnie. Na początku musimy przygotować dokładny plan naszego przedsięwzięcia. Musi być on ciekawy i oryginalny. Jeśli będzie miał na celu promowanie regionu i wspieranie rozwoju kulturalnego: tym lepiej dla nas! Wszystkie formalności lepiej rozłożyć sobie na raty i załatwiać wszystko po kolei. Oczekiwanie an rozpatrzenie wniosku trwa od kilku miesięcy do ...
6. Projekty kulturalne
(projekty/pl)
... miękkich, czyli różnorodnych wydarzeń kulturalnych, takich jak organizacja imprez, festiwali kulturalnych jak i wymiana młodzieżowa w szkołach. Są różne sposoby aplikowania, czasami projekt musi zostać oceniony przez konkretną organizację Unii Europejskiej. Rozmaite programy mają na celu przede wszystkim: wspieranie różnorodności kulturowej, wsparcie dla projektów kulturalnych, zachęcanie do odkrywania europejskiego dziedzictwa kulturowego czy popularyzację twórczości różnych państw i narodów ...
Obecnie organizuje się wiele projektów kulturalnych. Sporo z nich finansuje Unia Europejska. Jest ona wspólnotą, która w rozmaity sposób pojmuje kulturę. Te różnice wynikają między innymi z różnych tradycji historycznych krajów członkowskich czy wypływają z odmiennych światopoglądów. Ideą Unii Europejskiej jest jednak budowanie jednolitej społeczności, ale napotyka na tej drodze liczne przeszkody, wypływające ze wspomnianych wyżej czynników. Niemniej jednak Unia wykazują dużą troskę o szeroko rozumianą ...
...
...


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Wyszukaj

Copyright ©  www.projektykulturalne.pl