Kultura, Projekty, UE


Każde z państw Unii Europejskiej posiada całkowitą niezależność, jeśli chodzi o kształtowanie polityki wobec dziedzin związanych z kulturą, nie mniej jednak Unia chętnie wspiera wszelkie działania tego typu, na przykład poprzez atrakcyjne dofinansowania. Unia Europejska stworzyła możliwość częściowego lub całkowitego finansowania rozmaitych przedsięwzięć z zakresu chronienia dziedzictwa kulturowego i narodowego. Wiele instytucji poszukuje możliwości finansowania rozmaitych inicjatyw poza swoim budżetem, ...
2. Rola kultury
(projekty/pl)
... tożsamości narodowej i patriotyzmu. Uczy zachowań społecznych, przeciwdziała również negatywnym zjawiskom, takim jak na przykład, powszechny dziś niestety, zanik wartości czy utrata szacunku do tego, co powinno być priorytetem. Kultura to nieodłączny element każdego społeczeństwa, jest spoiwem, które łączy ludzi w krąg wspólnoty. Jeśli już mowa o wspólnocie to trzeba w tym miejscu wspomnieć o Unii Europejskiej, która otwarcie pochwala wszelkie inicjatywy kulturalne, co nagradza dofinansowaniami. ...
3. Ośrodki kulturalne
(projekty/pl)
... recytatorskie. Domy kultury prowadza również warsztaty, także dla dorosłych oraz różne wystawy miejscowych twórców, przedstawienia czy ciekawe zabawy, jak bal karnawałowy, Walentynki, Andrzejki, itp. W wielu miastach znajdują się także ośrodki animacji kultury. W tych instytucjach organizowanych jest wiele imprez, wystaw czy innych przedsięwzięć. Często czerpią one dotacje z Unii Europejskiej, która chętnie wspiera wszelką działalność na rzecz promowania kultury ogólnie jak i kultury danego regionu. ...
Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej wiele się w naszym kraju zmieniło. Na przykład obecnie zewsząd słyszymy o możliwości finansowania naszej działalności przez dotacje z Unii. Dlaczego z tego nie skorzystać? Wiele osób boi się jednak załatwiania wszelkich formalności, ale warto się odważyć, ponieważ skutki mogą być bardzo pozytywne. Musimy zastanowić się od czego zacząć. Posłużmy się przykładem: niech nasze przedsięwzięcie będzie związane z kulturą, ponieważ UE bardzo stara się o wspieranie ...
5. Projekty kulturalne
(projekty/pl)
Pozyskiwanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej można podzielić na dwa podstawowe źródła: fundusze strukturalne oraz programy wspólnotowe. Korzystanie z jednego lub drugiego przekłada się zarówno na oceny składanych wniosków, wysokość otrzymywanych dofinansowań jak i na sposób ubiegania się o pieniądze. Jeśli chodzi o programy wspólnotowe to jest to wygodny i nowoczesny sposób na realizację postanowień polityki Unii Europejskiej. Mogą one dotyczyć zarówno projektów twardych, ale również ...
Obecnie organizuje się wiele projektów kulturalnych. Sporo z nich finansuje Unia Europejska. Jest ona wspólnotą, która w rozmaity sposób pojmuje kulturę. Te różnice wynikają między innymi z różnych tradycji historycznych krajów członkowskich czy wypływają z odmiennych światopoglądów. Ideą Unii Europejskiej jest jednak budowanie jednolitej społeczności, ale napotyka na tej drodze liczne przeszkody, wypływające ze wspomnianych wyżej czynników. Niemniej jednak Unia wykazują dużą troskę o szeroko rozumianą ...
7. Projekty unijne
(projekty/pl)
Aby skutecznie pozyskiwać fundusze Unii Europejskiej niezbędny jest szereg różnych umiejętności. Bardzo ważna jest teoretyczna wiedza dotycząca wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem funduszy UE, takich jak kanały dystrybucji euro do Polski. Przydatna jest ogólna wiedza i znajomość Programów Operacyjnych i ich specyfiki. Dzięki temu specjalista pozyskujący środki na doinwestowanie przedsiębiorstwa będzie orientował się, z jakiego programu jakie projekty mogą być potencjalnie realizowane i przez ...
...
...


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Wyszukaj

Copyright ©  www.projektykulturalne.pl