Projekty kulturalne
Warszawa i jej obraz w literaturze

Warszawa w literaturze

Pierwsze dziesięciolecia XX wieku to okres niezwykły w dziejach kultury. Rewolucja przemysłowa w ciągu dwudziestu lat całkowicie odmieniła środowisko ludzkie. Zrozumiano, że odtąd miasto jest naturalnym środowiskiem życia, naturą skonstruowaną przez samego człowieka, że to ono determinuje losy i warunkuje działania człowieka współczesnego.

Centrum polskich problemów i miejscem doniosłych rozstrzygnięć dziejowych stała się Warszawa. Pod koniec XIX wieku stolica była literacką sceną wyostrzającą narodowe problemy, konflikty i więzi społeczne. W Warszawie ogniskował się polski ruch cywilizacyjny, ona koncentrowała w sobie cechy współczesnej cywilizacji.

Więcej…
 
Projekty unijne

Aby skutecznie pozyskiwać fundusze Unii Europejskiej niezbędny jest szereg różnych umiejętności. Bardzo ważna jest teoretyczna wiedza dotycząca wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem funduszy UE, takich jak kanały dystrybucji euro do Polski. Przydatna jest ogólna wiedza i znajomość Programów Operacyjnych i ich specyfiki. Dzięki temu specjalista pozyskujący środki na doinwestowanie przedsiębiorstwa będzie orientował się, z jakiego programu jakie projekty mogą być potencjalnie realizowane i przez jakich beneficjentów. Niesamowicie ważna jest także umiejętność poruszania się pośród wszystkich Instytucji Wdrażających różne unijne działania w ramach poszczególnych programów. Konieczne jest tworzenie dokumentu jakim jest biznes plan. Umiejętności te umożliwiają swobodne zdobywanie informacji dotyczących terminów i zasad szczegółowych ogłaszanych konkursów.

Więcej…
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Wyszukaj

Copyright ©  www.projektykulturalne.pl